Livets alla val

Inför eftermiddagen finns två val: gå till badhuset och simma eller ta en powerwalk. Jag behöver motionen.

Inför kvällen finns ytterligare två val: En inspirationsföreläsning med Irma Schultz (musiker) eller samtal och yttrande frihet och åsiktsfrihet med Lena Andersson (författare) och Magnus Norell (forskare säkerhetspolitik och demokrati). Båda aktiviteterna är gratis och jag skulle gärna gå på båda.

Jag är oerhört tacksam för att leva i ett land och i en tid med möjlighet att göra olika typer av val. Det bästa är dagens dilemman. Hur jag än väljer så blir det jättebra!

Jag menar vad jag säger

fika sept 1Som flitig cafébesökare, kan jag inte undgå att besöka Espresso House. Deras caféer finns ju precis överallt i Stockholm, en otroligt framväxt. De har gott bryggkaffe där påtår ingår och det uppskattar jag mycket.

Däremot uppskattar jag mindre att de tycks ha som strategi att truga på kunderna en stor kopp kaffe. Det finns två storlekar, liten och stor, och påtår ingår i båda. Om man ber om en kopp kaffe, då får man alltid en stor kopp, till ett något högre pris. Aldrig en fråga om vad som önskas. Om man däremot ber om en lite kopp, frågar de alltid om man inte hellre vill ha en stor kopp. De motiverar med att prisskillnaden bara är 5 kronor. När man svarar ”nej tack, en lite kopp räcker gott”, får man en ny fråga om en stor kopp, bland annat med beskrivning av koppens storlek.

För det första: jag menar vad jag säger. Jag vill bli trodd. Jag vill inte bli pålurad något jag egentligen inte vill ha.

För det andra: jag vill fatta beslut om min beställning, även om jag inte tillräckligt tydlig. Om jag inte anger storlek, vill jag få en fråga. Jag vill få veta vilka alternativ som finns och själv bestämma. Det är inte alls självklart att vi kunder alltid vill ha det största, till högre kostnad och Espresso House har ingen rätt att fatta beslut åt sina kunder.

För det tredje: när påtår ingår, är det tveksamt om det behövs olika storlekar på kopparna.

Jag förstår verkligen inte strategin att försöka lura kunderna att köpa mer än de vill ha, att överkonsumera. Det finns en mycket smartare strategi:

 Lyssna på kunderna, respektera dem –
det vinner alla på i längden.