Politisk debatt

När jag sitter hemma och pluggar, har jag ofta tv:n på som bakgrundsljud och då lyssnar jag till olika riksdagsdebatter. Ibland är det ämnen som intresserar mig, ibland lyssnar jag mer på retorik. Det märks tydligt att det är valår. Tonen är hårdare och kommer allt oftare ifrån sakfrågan.

Jag tycker att det är viktigt att föra fram sina egna åsikter, inte enbart klaga på andra. Det är anledningen till att jag blir trött av att lyssna på vad den ena eller andra regeringen har gjort och inte gjort. Ibland är det befogat men många gånger blir det bara trist.

En annan trist utveckling är när personer gör personangrepp hellre än att diskutera sakfrågan. Det tycks vara ett sätt att påvisa motpartens opålitlighet. Problemet är, som jag ser det, att man förutsätter att ingen kan ändra sig eller förändra sig utan ska stå tillsvars för allt som personen någonsin gjort. Jag tror inte att det finns några vettiga personer som aldrig uttryckt sig på ett mindre bra sätt. Om man lägger sig vinn om att hitta fel hos en annan person, så kommer man att lyckas. Ingen är perfekt. Min önskan är att fokusera på möjligheter och hur vi går framåt.

Jag har tidigare skrivit om en debatt som inte leder någonstans. Personen, som är lokalpolitiker, och hens vänner, tycks ha fastat i en politisk jargong där det är naturligt att smutskasta sina motståndare och alla andra som inte tycker lika. De är riktigt duktiga på att ge skäl som bygger upp politikerförakter. Däremot löser de inga frågor.

Problemet för mig, är att jag vet att vi är många som vill ha en god ton i debatten. Men det är även många som tycker annorlunda. Jag hittar inget bra forum där dessa frågor kan diskuteras och komma framåt. Svt har haft en serie ”Länge leve demokratin” där Jan Scherman rest runt och ställt frågor. Kanske att det åtminstone är ett sätt börja tala om frågorna.

Annons

Öppet samhälle

Jag är tacksam att jag lever i ett öppet samhälle. Jag är tacksam för att jag lever i en demokrati och i ett land med yttrandefrihet. Det här är ingen självklarhet och jag inser att jag måste göra mitt för att vårt samhälle ska fortsätta vara öppet.

Jag gillar att har tillgång och närhet till våra politiker. Att jag kan ställa frågor till dem och få svar. Ser jag ett problem och har förslag till förbättring kan jag framföra det. Konstruktiv och med ärlig avsikt.

Debatt är viktig för mig. Att kunna säga vad man tycker. Respektera att andra tycker på annat sätt Att kunna debattera med god ton. Att basera sina åsikter och sin kritik på fakta. Att inte sprida inte vilseledande information.

Jag gillar inte allt politiker gör. Det är människor, precis som alla andra. Nog kan jag förvänta mig mycket men även jag har ett ansvar. Jag behöver sätta mig in frågor innan jag dömer och när jag ser något, kan jag påtala konstruktivt. Däremot sprider jag inte galla, sprider inte rykten utan att ta reda på fakta. Det finns all anledning att ta debatter om hur våra förtroendevalda ska hantera sitt förtroende och agera. Men det finns också anledning att fundera på varför man sprider och spär på politikerföraktet.

Det här är viktigt för mig. Därför blir jag uppriktigt beklämd när jag ser bristen på respekt, bristen på vilja att förstå och respektera att det finns olika synsätt. Jag blir illa berörd när det sprids osanningar och vilseledande information. Det gäller både i riksdagen, medier, sociala medier och i samtal med andra.