Yttrandefrihet

Att vara med i samhällsdebatten kan se ut på olika sätt. Jag tycker att det är viktig att vara delaktig, att kunna lyssna på varandra och vara en del av utvecklingen. Visst känner jag en oro ibland, där jag allt oftare tycker debattklimatet är väl hårt, inte minst i sociala media.

När jag under kvällspromenaden stötte på denna skylt, sprack jag upp i ett stort leende. Budskapet är tydligt, rakt och enkelt. Jag tycker att det är ett kreativt sätt att ta tillvara på sin rätt till yttrandefrihet. Kul!14333637_10154497271144035_5469177164843633596_n-2

Svårförståeliga debatter

Försöker förstå två debatter som jag tycker präglas av respektlöshet. Jag har svårt att förstå den hårda tonen och jag saknar att det inte ens finns försök att förstå olika aspekter.

Den ena debatten gäller badhusen och om det ska finnas tider som är enskilda för kvinnor. Jag kan förstå de olika åsikterna som framförs. Men jag förstår inte den respektlösa tonen. Jag tycker att det måste vara ett enkelt problem att lösa. Det är ju fullt möjligt att ha tider för alla, tider för barnlek, tider för pensionärssim, tider för simskolor, tider för familjer, tider för kvinnor och tider för alla. Var och en kan ju själv välja. För mig är det personliga och fria valet viktigt. Ingen annan ska bestämma vad jag tycker bäst om. Däremot kan man kanske inte alltid få som man vill. Vi lever i ett samhälle där vi samsas med andra. Då behöver olika önskemål få komma fram. Att ha en dam-bastu, herrbastu och en mixad bastu är helt okey för mig. Då kan var och en välja. Det finns ingen anledning att håna eller dissa den som vill ha det ena eller den andra lösningen. Mångfald är bra och det vore toppen att respektera olika val. Och som jag ser det ska vi både ha möjlighet att kunna välja och att välja bort.

Den andra debatten gäller amning. Var och hur ska en kvinna få amma? Hänger inte riktigt med i var problemet ligger och har själv ingen erfarenhet av amning. För mig handlar även detta om respekt och respekt för att vi har olika önskemål. Så klart att vi ska ha ett öppet samhälle. Så klart att vi visar respekt för varandra. Vi har olika behov. Några exempel. Vi behöver tysta rum och rum där man kan få prata och diskutera (på arbetsplatser, bibliotek mm) Då skaffar vi två typer av rum utan att se ner på den ena eller andra lösningen. Vi är fria att kunna äta nästan var som helst men inte riktigt överallt då matos och prassel inte alltid är så uppskattat. Vi hittar regler för vad man kan förvänta sig i våra offentliga rum. Vi som finns i offentliga rum kan välja och välja bort. På samma sätt tänker jag att det måste gå att lösa med amningen. Hitta platser där det är helt okey att amma, hitta olika lösningar för olika kvinnors behov. Men dissa inte att det finna andra åsikter. Även här är mångfalden viktig.

Med lyhördhet, respekt och ett öppet sinne, så tycks det som att dessa ”problem” är ganska enkla att lösa. Vi behöver ju inte leta fel, vara missunnsamma i varje förlag som läggs. Och som jag ser det – behöver vi förstå att allt inte enbart om mig själv och vad jag tycket bäst om – det handlar om att alla ska få chans att trivas och utvecklas.