Ändrade preferenser

Tycker att jag anar en förändring hos mig själv. Har en känsla av ändrade läspreferenser. Har flera gånger den senaste tiden läst böcker som jag tyckt varit lite banala, en typ av böcker som jag älskat tidigare.

Jag har högar med inbundna böcker som jag fått eller köpt som jag ska läsa. Jag har även skokartonger med pocketböcker som väntar på mig. Det är rester av bokreor som inspirerat mig. Jag varvar att beta av mina högar med att låna nyare böcker på biblioteket. Mina högar med inbundna böcker är fortfarande högintressant medan det blir allt svårare att hitta läckerheter bland pocketböckerna. Det som inspirerat tidigare känns inte så spännande längre.

En anledning kan vara att jag medvetet försökt bredda min läsning. Jag läser fler böcker och jag är med i två bokcirklar där jag få chans att läsa böcker som jag annars inte skulle ha valt. Jag har koll på att läsa att både svenska och utländska författare samt av både manliga och kvinnliga författare. Dessutom har jag ju mitt bildningsprojekt med att läsa klassiker mm. Därtill alla boktips som bloggar ger. Det ger perspektiv, jag får upp ögonen för mer av litteraturen och vill utforska mer.

Eller så ändras smaken med tiden.

Personligen har jag svårt att tro att tiden påverkar, utan snarare vad vi gör med tiden. Därför kommer jag att fortsätta att läsa varierat och fortsätta att beta av mina bokhögar.