Våra val

En fråga som jag ställt mig den senaste tiden är hur jag själv bidrar i samhällsdebatten och till samhällsklimatet. Vad kan jag göra och hur väljer jag att göra det?

Min tanke grundar sig i att vi alla har ett ansvar. Som medborgare är vi med och formar detta samhälle. Vi kan bidra, medverka, påverka. Jag anser att det inte är någon annans ansvar. Förvisso har vi valt politiker som gör lite mer av vissa frågor, men vi har alla ett ansvar som vuxna människor.

För mig handlar det mycket om medvetna val. Jag väljer vilka frågor jag vill sätta mig in i och engagera mig i. Det betyder inte att andra frågor inte är viktiga, enbart att jag inte har förmåga att sätta mig in i allt. Att ha tid för några frågor är bättre än att inte engagera sig alls.

Det handlar även om vilket energi jag vill sprida. Vilka frågor väljer jag att lyfta, vilka apsekter, vilka texter väljer jag att skriva. Bara för att jag kan skriva om allt, så behöver jag inte göra. Jag väljer fokus.

Än så länge har jag inte alla svar. Men det är ändå skönt att ha insikten att jag faktiskt kan påverka, att jag kan göra skillnad och att jag själv vill göra det baserat på fakta. Det finns en trygghet i att ha den insikten.

Brevskrivare

Att tycka är en sak, men för att det ska hända något krävs handling. Ett sätt att agera är att skriva brev och det ingår i dagens övningar.

Har precis skrivit ett utkast till brev till ICA med synpunkter på deras bonussystem. För att få sin rabatt behöver man ta med en liten lapp och den lappen har en begränsad giltighetstid. En lapp som är lätt att glömma. Vips så har man missat sin rabatt. Vad som händer med pengarna vet jag inte. Däremot menar jag att om man verkligen vill vara schysst mot sina kunder, så gör man det lätt för dem att ta del av rabatter, erbjudanden och bonusar. I just detta fall finns betydligt enklare lösningar och det vill jag uppmärksamma Ica på. Brev vilar just nu, eftersom jag vill läsa det igen med lite distans, se till att tonen är rätt. Sen får vi se vad som händer.

Samtidigt skriver jag på idéer kring hur man kan utveckla demokrati och delaktighet i en förening som jag är med i. Jag tycker att det är viktigt att delge min synpunkter till dem om berörs. Det är inte helt lätt att uttrycka sig kort och konkret. Det är en utmaning som jag gillar, så jag filar vidare. När jag är klar så kommer jag att skicka till berörda kontaktpersoner. Och kanske blir det även egna blogginlägg här.

Jag vill vara med och påverka. Då behöver jag göra min röst hörd.

Penna2