Olika förutsättningar att lära

En av utmaningarna i de grupparbeten som jag genomlider i skolan, handlar om att vi är så olika. Trots att vi läser samma kurser, har samma böcker, har vi ändå lärt oss olika mycket. Vissa har lätt att ta till sig ny kunskap, andra får kämpa betydligt mer. Det positiva är att vi i de flesta grupper försöker stötta varnadra.

Denna termin samarbetar jag med en person i några olika grupparbeten. Det är en utmaning. Hen tycker allt är svårt och vi andra lägger massor av tid att förklara och ändå blir allt fel. Det är inte roligt för någon. Självklart försöker vi stötta och även hitta de uppgifter som passar hen bäst. Härom dagen blev det helt fel i en av de enklare uppgifter vi hade. Det får mig att fundera hur det går för hen i de enskilda uppgifterna, där vi andra inte ger hen gott resultat. Det får mig även att fundera över vad som driver hen att fortsätta. Hen har andra styrkor och skulle säkert trivas bättre på en annan utbildning.

Tänker att om vi inte studerat på distans, så skulle det bli ett intressant samtal. Det gäller det flesta av mina kurskamrater där de flesta är personer som jag inte skulle träffat under andra omständigheter.