Räcker det att visa sitt missnöje?

En aspekt av alla analyser av presidentvalet i USA, är att den stora vinnaren är ”Missnöjet”. Väljarna tog chansen att visa sitt missnöje. Det är något som vi ser även i andra delar av världen.

Det är viktigt att vi säger vad vi tycker. Men räcker det? Räcker det med att rösta bort en kandidat? Eller krävs kanske något mer för att få tillstånd en förändring?

Förändring är svårt och att få fram förändringsledare i ett samhälle är inte heller enkelt. Min uppfattning är att vi alla har ett visst ansvar, eftersom samhället är gemensamt. Jag ser det som att vi som medborgare formar vårt samhälle. När man formar, menar jag, att det inte räcker med att enbart säga vad man inte vill ha. Det krävs att visa vad man vill och vara beredd att jobba för det.

Jag känner jag mig inte trygg i att enbart rösta bort det man inte tycker om. Man måste rösta fram det man vill ha. Vi måste våga ta fram starka ledare, våga lita på dem och stötta dem. Det här tror jag kommer att bli allt svårare. Vi har ett klimat där vi som medborgare är ganska bra på att kritisera men sällan ger positiv feedback. De senaste valen i Sverige har varit tydliga exempel och mediegranskningen av ministrar. Vem vill ta på sig dessa roller i ett allt hårdare klimat?

Jag tror att vi måste fokusera mer på vad vi vill ha, komma med konkreta förslag och visa att vi tar ansvar för hur vi röstar. Jag tror att vi måste bidra. Jag tycker inte ens att det är rimligt att politikerna ska vara allvetande, komma med förslag som vi sedan säger ja eller nej till. Vi behöver en levande dialog, inte enbart på valdagen. Den dialogen behöver både effektiviseras och bli mer inkluderande.

Mitt svar på frågan är nej, det räcker inte med att enbart visa sitt missnöje och sedan kräva att andra löser problemet. Jag tror att vi alla har en del av ansvaret, att bidra till att världen och samhället utvecklas till något vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer.

Annons