Ledarskap och organisationskultur

Ikväll har jag haft ett litteraturseminarium vilket innebär att vi klassen har träffats via nätet i mindre grupper och diskuterat en bok i vår kurslitteratur. Vi fick ansvar för olika avsnitt där man fick presentera innehållet och föra en diskussion kring temat. Det handlar om ledarskap och organisationskultur och vi har haft väldigt intressanta diskussioner. Exempel på frågor: Vad påverkar en kultur och hur kan det yttra sig? Hur påverkar ledarskap kulturen och kulturen ledarskapet? Finns bra kultur och vad är det? Hur påverkar gruppen och gruppens förväntningar, ett ledarskap? Vad kan vi gör för att förändra en kultur?

Jag hamnade i en grupp med väldigt ambitiösa tjejer. De hade gjort jättefina powerpointpresentationer och skrivit talmanus som det lästa ur. Önskar att jag kunde ge dem mer självförtroende så att de vågar släppa manus. De kan mer än de tror. Diskussionen började trevande men ju längre tiden gick, desto mer öppnare blev det och ledde till väldigt intressanta diskussioner. Frågorna är sådan att det inte finns enkla svar och det var intressant att få vrida och vända på begreppen och se hur olika de blir i olika situationer. Att bidra med olika perspektiv gav mervärde. Så härligt att få diskutera med öppna personer.

Fysiskt är jag trött efter en lång dag men mental känner jag mig påfylld av energi från dessa samtal.