Snille och smak

Sedan i fredags har jag följt alla turer om vad som händer inom Svenska Akademin. Jag valde tidigt att inte skriva något, eftersom jag trodde att jag saknade hela bilden. Nu verkar det som att jag aldrig kommer att första allt, det är för rörigt och saknar logik.

Jag blir så bedrövad över hur illa skött det hela är. Jag är bedrövad över alla personangrepp. Jag är förtvivlad över tonen, brist på respekt och insikt i sitt eget ansvar. Jag är oroad för brister i granskningen.

Mycket av fokus har kommit att hamna på två kvinnor, Katarina Frostensson och Sara Danius. Men många av besluten har tagits gemensamt, där fler bär ansvar. Som jag förstår det har de ett roterade ordförandeskap. Jag saknar debatt kring ordförandens/direktörtens ansvar och det gemensamma ansvaret.

Enligt akademin webbplats gäller: ”Uteslutning kan i princip ske på två grunder: dels bristande lydnad för lagens eller moralens bud, dels brott mot den tystnadsplikt som gäller i fråga om Akademiens inre angelägenheter.” Jag är förvisso inte jurist men jag kan tydligt se att fler ledamöter har brustit, inte minst den senaste veckan.

Det är med oro i magen som jag väntar in fortsättningen på denna hemska härva.