Årets sista bokcirkelträff

Ikväll har jag varit på biblioteket och i vår bokcirkel. Vi har diskuterat boken Lucy av Jamaica Kincaid. Som vanligt var diskussionen både intressant och högljudd där nästan alla deltog med iver och energi. Det flesta gillade boken, bara en person hade avvikande åsikt. Den personen som inte gillade boken, har nog inte gillat en enda bok under de senaste åren. Men hen läser och deltar med engagemang.

Det är så intressant att se hur diskussioner börjar i boken och flödar ut i olika teman: kultur, ansvar för relationer, tider som förändra och hur vi bör behandla varandra. Ikväll pratade vi även om hur viktigt det är att vi är så olika: olika bakgrund, olika intressen och i olika åldrar. Vi skulle gärna ha någon riktigt ung person i gruppen, det hade gett ytterligare en dimension.

Ser fram emot att få fortsätta i denna grupp längre. Ett litet orosmoln finns dock då vår bibliotekarie passerat 65 år. Må hon jobba länge.

 

Perspektiv på vad som är viktigt

Som en del av mina studier, har vi nu haft en övning i att ”utrusta ett rymdskepp”. Idén handlar om att tänka på vad som han behövas för att 100 personer ska kunna bege sig ut på en resa på 6000 år.

Fokus finns förstås på vatten, syre, växter, djur och människor för att kunna bygga upp ett ekosystem med ett kretslopp som håller, generation efter generation. Men vilka människor? Var och en av oss i gruppen har gjort listor. I min lista uteslöts allt som inte kan brytas ner eller återvinnas eftersom jag inte vill skapa nya avfallsproblem. Mitt fokus är överlevad på ett hållbart sätt.

En stor skillnad på min lista och på listorna från mina yngre studiekamrater. är att deras listor innehöll mer av sportutrustning, underhållning och inte minst preventivmedel.

Det blev en väldig kul diskussion. Min största behållning är att min livserfarenhet har gett mig perspektiv på livet och vad som är viktigt. Jag har också ett annat perspektiv på tid och geografi. Jag försökte ta upp att andra länder ha andra förutsättning än vi, att vi inte bör vara helt låsta i vår egen situation. Oj vilka härliga diskussiner sådant ger!