Miniretreat

Tillbringade lördagseftermiddagen i en kyrka. De erbjöd miniretreat, vilket är en aktivitet som betyder mycket för mig. Retreat betyder bland annat att dra sig tillbaka och kan ses som ett sätt att dra sig inåt. Allt sker i gemenskap under tystnad.

Att ha några timmar att för sig själv är värt mycket. Här erbjudas att kunna läsa, måla, tänka och bara får vara med sig själv en stund. Det inleds men en avslappning och sedan några ord om temat för dagen. Det avslutas med en tyst meditation. Allt är förstås frivilligt.

Igår var temat ”Buren” och vad det kan handla om att bli buren. Buren, omsluten och sedd var ord som fanns med oss under retreaten. Kan vara bara att fundera på ibland. Vad betyder för just mig, just nu? Finns det andra sätt att se på betydelsen?

Jag är tacksam för denna möjlighet, att möta sig själv så medvetet och innerligt. Jag har varit på många retreater genom åren, och varje