Den stora skrivboken

Den stora skrivboken & Beviset & Den tredje lögnen av Agota Kristof är en romantriologi som även kan ses som ett mästerverk. Det är så enkelt beskrivet men där varje meningen noga genomtänkt men precis rätt ord. Vi för följa två pojkar, tvillingar som lever ett mycket speciellt liv under ett krig, i ett land som inte blir fritt.

Ju mer vi får läsa desto mindre är vi säkra på vad som är sant. Men vi förstår att kriget kan göra mycket med en människa. Det är fasansfullt och samtidigt väldigt bra. Man får aha-upplevelser och känner sig helt förvirrad på en och samma gång.

Jag ställer mig i hyllningskören och rekommenderar att man läser i sträck. Den utgåva jag läst är en samling och det är mycket bra. Jag hade inte förstått om jag läst än i taget, och kanske kommer det att dröja innan jag förstår allt.